02.09.2020.
CEWOOD aktualizē iepirkuma dokumentāciju

SIA “CEWOOD” aktīvi darbojas pie iepirkumu dokumentācijas aktualizēšanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.06.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Dokumentācijas sagatavošanas procesā tiek analizēti Covid-19 izraisītie izaicinājumi finanšu situācijā. 

02.03.2020.
CEWOOD turpina sagatavošanās darbus

SIA “CEWOOD” turpina darbu pie iepirkumu dokumentācijas sagatavošanas saskaņā ar līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045, noslēgtu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

02.12.2019.
CEWOOD noslēdz līgumu ar CFLA

SIA “CEWOOD” 2019. gada 29. novembrī ir noslēdzis līgumu Nr. 3.1.1.5/19/A/045 ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „ SIA "CEWOOD" ražošanai nepieciešamo telpu izbūve” īstenošanu, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.

Projekta mērķis ir izbūvēt ražošanas telpas Alūksnē, Rūpniecības ielā 7 un 2L, kas nepieciešamas uzņēmējdarbības paplašināšanai un jaunas ražotnes izveidei.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 2 499 967.00 EUR, no tām Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta apjoms
1 124 985.15 EUR. Projektu plānots īstenot līdz 2022.gada decembrim.